Personvernerklæring

Sist oppdatert: 21/05/2024

Denne personvernerklæringen beskriver retningslinjene til

Maursetparken AS,
Kokstadflaten 32,
5257 KOKSTAD

epost: merete@maursetparken.no
tlf: +47 934 60 832

om innsamling, bruk og utlevering av informasjonen vi samler inn når du bruker nettstedet vårt ( maursetparken.no )(«Tjenesten»). Ved å få tilgang til eller bruke Tjenesten, samtykker du til innsamling, bruk og utlevering av informasjonen din i samsvar med denne personvernerklæring. Hvis du ikke samtykker til dette, vennligst avstå fra bruk av Tjenesten.

Vi kan når som helst endre denne personvernerklæringen uten å varsle deg på forhånd, og vil legge ut den reviderte personvernerklæringen på Tjenesten. De reviderte retningslinjene vil tre i kraft 180 dager etter at de reviderte retningslinjene er lagt ut i Tjenesten, og din fortsatte tilgang til eller bruk av Tjenesten etter dette tidspunktet vil utgjøre din aksept av de reviderte retningslinjene for personvern. Vi anbefaler derfor at du leser gjennom denne siden med jevne mellomrom.

Informasjon vi samler inn:

Vi vil samle inn og behandle følgende persondata om deg:

 1. Navn
 2. E-post
 3. Telefon

Hvordan vi bruker informasjonen:

Vi vil bruke informasjonen vi samler inn om deg til følgende formål:

 1. Markedsføring/salgsfremmende
 2. Innsamling av tilbakemeldinger fra kunder
 3. Brukerstøtte
 4. Administrasjon
 5. Målrettet annonsering
 6. Administrere kundeordre
 7. Beskyttelse av nettstedet

Hvis vi ønsker å bruke opplysningene dine til andre formål, vil vi be deg om samtykke, og vi vil kun bruke opplysningene dine etter å ha mottatt ditt samtykke, og da kun til formålene du har gitt samtykke til, med mindre vi er pålagt å gjøre noe annet i henhold til loven.

Hvordan vi deler informasjonen:

Vi overfører ikke personopplysningene dine til en tredjepart uten å be om ditt samtykke, med unntak av de begrensede omstendighetene som er beskrevet nedenfor:

 1. Annonsetjenester
 2. Markedsføringsbyråer
 3. Analyseverktøy
 4. Datainnsamling og -behandling

Vi krever at slike tredjeparter kun bruker personopplysningene vi overfører til dem, til det formålet de ble overført for, og at de ikke oppbevarer dem lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle det aktuelle formålet.

Vi kan også utlevere personopplysningene dine i følgende tilfeller: (1) for å overholde gjeldende lover, forskrifter, rettskjennelser eller andre rettslige prosesser; (2) for å håndheve avtalene dine med oss, inkludert denne personvernerklæringen; eller (3) for å svare på påstander om at din bruk av tjenesten bryter med tredjeparts rettigheter. Hvis tjenesten eller selskapet vårt slås sammen med eller kjøpes opp av et annet selskap, vil informasjonen din være en av eiendelene som overføres til den nye eieren.

Oppbevaring av informasjonen:

Vi oppbevarer personopplysninger hos oss i mellom 90 dager og 2 år etter at brukerne avslutter kontoene sine, eller så lenge vi trenger dem for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, som beskrevet i denne personvernerklæringen. Det kan hende at vi må oppbevare visse opplysninger i lengre perioder, for eksempel for å føre register/rapportere i samsvar med gjeldende lov eller av andre legitime grunner, som håndhevelse av juridiske rettigheter, forebygging av svindel osv. Anonym restinformasjon og aggregert informasjon, som verken direkte eller indirekte kan identifisere deg, kan lagres på ubestemt tid.

Dine rettigheter:

Avhengig av hvilken lov som gjelder, kan du ha rett til å få tilgang til og rette eller slette personopplysningene dine eller motta en kopi av personopplysningene dine, begrense eller motsette deg aktiv behandling av opplysningene dine, be oss om å dele (portere) personopplysningene dine til en annen enhet, trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss til å behandle opplysningene dine, rett til å sende inn en klage til en lovbestemt myndighet og andre rettigheter som kan være relevante i henhold til gjeldende lover. For å utøve disse rettighetene kan du skrive til oss på merete@maursetparken.no. Vi vil svare på forespørselen din i samsvar med gjeldende lovgivning.

Du kan reservere deg mot direkte markedsføringskommunikasjon eller profilering vi utfører for markedsføringsformål ved å skrive til oss på merete@maursetparken.no.

Vær oppmerksom på at hvis du ikke tillater oss å samle inn eller behandle de nødvendige personopplysningene eller trekker tilbake samtykket til å behandle dem for de nødvendige formålene, kan det hende at du ikke får tilgang til eller kan bruke de tjenestene det gjelder.

Informasjonskapsler osv.

Hvis du vil vite mer om hvordan vi bruker disse og dine valg i forhold til disse sporingsteknologiene, kan du se våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Sikkerhet:

Sikkerheten til informasjonen din er viktig for oss, og vi vil bruke rimelige sikkerhetstiltak for å forhindre tap, misbruk eller uautorisert endring av informasjonen din under vår kontroll. På grunn av de iboende risikoene kan vi imidlertid ikke garantere absolutt sikkerhet, og følgelig kan vi ikke garantere for sikkerheten til informasjon du overfører til oss, og du gjør det på egen risiko.

Tredjeparts lenker og bruk av informasjonen:

Tjenesten vår kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Denne personvernerklæringen omhandler ikke personvernerklæringen og annen praksis hos tredjeparter, inkludert tredjeparter som driver nettsteder eller tjenester som kan være tilgjengelige via en lenke i Tjenesten. Vi anbefaler på det sterkeste at du leser personvernerklæringen til hvert nettsted du besøker. Vi har ingen kontroll over og påtar oss ikke noe ansvar for innholdet, personvernerklæringene eller praksisen til tredjeparts nettsteder eller tjenester.

Klage- / databeskyttelsesansvarlig:

Hvis du har spørsmål eller bekymringer rundt behandlingen av opplysningene dine hos oss, kan du sende en e-post til vår klageansvarlige på merete@maursetparken.no. Vi vil behandle bekymringene dine i samsvar med gjeldende lovgivning.

keyboard_arrow_up