Elvegrenda

#40

Ledig
Solgt
Reservert

TOMT: kr. 1.870.000
HYTTE: kr. 3.550.000
PRIS FERDIG HYTTE: kr. 5.420.000*

HYTTETYPE: VY24AT
BRA: 97 KVM
BAD: 2
SOVEROM: 3
TOMT TYPE: TUN
TOMT: 2.023 KVM

Dette er en tuntomt som iht til reguleringsbestemmelsene gir mulighet for fremtidig videreutvikling. Denne kan bebygges med 1 hovedbygning og inntil 2 bygg i tillegg på tunet (anneks) med max gesimshøyde 4m og ett uthus/garasje. Tillat TU er satt til 15 % og max takvinkel 30 grader. I henhold til generelle reguleringsbestemmelser for feltet skal hyttene ha torvtak og det er ikke tillatt å sette opp gjerde, parabolantenne eller flaggstang.

Tomten selges ferdig planert med rør og el inn i grunnen og støpt såle med ferdig godkjent byggesak. Kjøper er forpliktet til å inngå byggekontrakt med Leve Hytter AS på gjeldende hyttetype.

*Pris ferdig hytte
Hytteprisene indeksreguleres med basis i SSBs indeks «Enebolig i tre, byggearb. unntatt stein, jord og sementarb.» av 01.07.22 som var 143,5 og vil bli indeksregulert frem til Leve Hytter AS starter tømrerarbeidet.

Tinglysningsomkostninger kommer i tillegg.

Tilkoblingsavgift til kommunen for vann og avløp kommer i tillegg og utgjør pr. 2022 kr. 100.046,- . Det tas forbehold om endringer i avgiftene.

Alle reguleringsforhold og spesifikasjoner er beskrevet i prospektet.

Hytter og tomter i Elvegrenda

#HytteTomtInnflyttingsklar
37VY24ATStandardFeb/mar 2023
38VY24ATSTunFeb/mar 2023
39VY24ATTunFeb/mar 2023
40VY24ATTunAvtales
41VY24ATSStandardAvtales
42VY24ATStandardAvtales

 

Leve Hytter leverer til Elvegrenda

Kontakt meg for mer informasjon

merete monstad

Merete Monstad
T: 934 60 832
merete@maursetparken.no

Hold meg oppdatert

Meny